Случайное изображение

Поликарбонат бутиллари

Поликарбонат бутиллари

2011 йилининг охиридан бошлаб "HAYOT" компанияси поликарбонатли бутилларни ишлаб чикаришни йулга куйган ва хозирги пайитгача Узбекистонда шу бутилларни ишлаб чикарувчи ягона корхонадир.Бутиллар ишлаб чикариш экструзион-ишириш услубида тулик циклда йулга куйилиб, унда гранула шаклидаги хом ащъедан экструзия ва ишириш йули билан тугалланган шаклда-тайер махсулот бутиль ишлаб чикарилади.

 Хозирги кунда поликарбонат бутилларининг икки хажмлиги яъни 12,9 литрли ва 19 литрлигини ишлаб чикариш йулга куйилган. Шунингдек ишлаб чикариш ускунаси бутилларни бошка хажмда хамда турли дизайн куринишида хам ишлаб чикариш имкониятини беради.Хом ащъе сифатида эса дунега махшур Германиянинг "BAYER" концернининг поликарбонати кулланилиши,бутиллар сифатининг гаровидир.

Поликарбонатдан тайерланган бутилларга экологик тоза ичимлик сувларини кадоклаш Узбекистон ва МДХ минтакасида деярли янги ва шу билан биргаликда кенг ривожланаетган йуналишдир.Чунки Америка ва Европа давлатларида деярли 99 фоиз сув ишлаб чикарувчи компаниялари айнан поликарбонат бутилларида уз фаолиятини амалга ошириб келишмокда.Бундай бутиллар экологик жихатдан хавфсиз ва куп маротаба ишлатиш учун махсус яратилган,чунки айнан поликарбонат полимеригина тоза сувни узок муддат давомида,уз хусусиятларини узгартирмасдан саклашга имконият беради.Бундай бутилларда тоза сув уз хусусиятларини узгаришсиз бир йилдан хам узокрок муддат сакланиши мумкин.

Нима учун айнан поликарбонат ? Поликарбонат полимери 150* C градусли исикликни кутариши,совукликга хам бардош бериш хусусияти юкорилиги,вазн жихатдан енгиллиги хамда механник чидамлиги юкори даражада эканлиги билан,шунингдек эстетик жихатдан чиройли рангда ва шиша каби тиниклиги боис хам шу юкорида келтирилган барча хусусиятлари учун уни сув идиши сифатида куп маротаба ишлатиш мумкинлигининг ифодасидир ва шунга кура хам уни киммат нархда булишига карамай,дуне буйича кенг ривожланган ва айнан сувни саклаш буйича унга тенг келувчи бошка полимер мавжуд эмасдир,бу поликарбонат.